Културна фондация А25 е неправителствена организация, създадена през 2011 г. Тя се стреми да поражда, подкрепя и участва в културни и социални събития, които представят с уважение и интерес разнообразни гледни точки, поддържат интелигентен и смислен диалог, откриват свежото и актуалното зад клишета и стереотипи.

Задачите, които А25 си поставя, са свързани с подкрепянето на по-личен и творчески подход към глобалните процеси в съвременната култура; откриване и поддържане на вдъхновяващи творчески партньорства на Балканите, в Европа и по света; поддържане на естествените творчески връзки между различните изкуства и различните култури; грижа за по-яркото и стабилно гражданско присъствие на млади творци в съвременния живот.

Възможности за постигането на тези задачи организацията открива в съвместни инициативи със страни от Европа и със САЩ, и в сътрудничество със “съседите”. Последните включват както географски съседните на България страни, така и арабския свят - най-близкия “друг”, непознат, или по-точно стереотипно познат ни днес.

Създадохме Културна фондация А25 в стремежа си към по-голяма свобода да избираме начина, по който работим, хората и организациите, с които го правим и най-вече идеите, които са ни ценни. Но също така и поради нуждата да поемем по-голяма отговорност към всички тези неща, в които вярваме.

По-голямата част от професионалния си опит натрупахме в неправителствения сектор в последните години. Това време ни дава увереността, че днес можем да задаваме необичайни въпроси и да търсим техните отговори отвъд клишета. С А25 ще правим именно това.

И тъй като не вярваме в съществуването на единствена, абсолютната истина, затова избрахме кръстопът с равнозначни изходи, като символ на многообразието от гледни точки, изкуства и значения в съвремието. Още повече, това е и нашето лично кръстовище, където се пресичат собствените ни интереси.

Щастливи сме, че за кратко време привлякохме към идеята на А25 любопитни, знаещи и можещи хора, с които заедно да вършим работата си добре.

(Кремена Христова и Павлина Дублекова, основатели)