Културна фондация А25

Адрес: София 1000, България

Банка: Първа инвестициона банка, София, България

Лева: IBAN:BG85FINV91501215132631

BIC/SWIFT код: FINVBGSF

 

Благодарим за подкрепата!

Приемаме я като знак, че споделяме общи идеи и ценности. Чрез нея ще продължим да сме силни и успешни.