Начало

„А25“ е българското наименование на международен пътен знак. Лесно можете да си го представите - червен триъгълник с обърнато “X” по средата. Означава: „Внимание: кръстовище на равнозначни пътища“.

За нас съвременната култура е именно като такова кръстовище, където се пресичат множество възможни „пътища“ и никой не е по-верен или по-важен от друг, а всеки заслужава да се отнасяме към него с внимание. Още повече, това е и личният пътен възел, в който се сплитат интересите на екипа, създал Културна фондация А25.

Застанали тук в работата си, ние не се фокусираме върху конкретно изкуство или гледна точка, а се стремим към постоянно търсене на „равнозначни кръстовища“, на които е възможен съдържателен диалог, отвеждащ отвъд стереотипите и наложилото се статуквото. Така от знак превръщаме „А25“ в символ.

Последни новини