Единствената българска организация в мрежата на Culture Action Europe

2021-03-03

Културна фондация А25 вече е част от Culture Action Europe (CAE) - най-голямата мрежа от културни организации, артисти, професионалисти в областта на културните политики, преподаватели, експерти и други заинтересовани страни в сферата. Мрежата е водещ елемент в процеса по създаване на информирано мнение и дебат относно изкуствата и културните политики в Европа.

A25 е единствената в момента организация от България, член на CAE.

 

   

Членството ни се осъществи в рамките на проект "Културен имунитет А25", който се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на Културна фондация А25.