Културата в Националния план за възстановяване и устойчивост

2021-07-27

В изминалата седмица кабинетът публикува Националния план за възстановяване и устойчивост, който предвижда малко над 1% от грантовите средства по Механизма за възстановяване да бъдат използвани за реформи и инвестиции в сферата на културата. Намеренията са изпълнението на Плана да доведе до истинска конвергенция между българската реалност и средноевропейските показатели. Някои от акцентите, предвидени за постигането й можете да прочетете тук, в новия текст на съвместната ни рубрика с Информационния портал за НПО в България #културниполитики .

снимка: ShonEjai from Pixabay

Проектът #културниполитики се осъщестява с подкрепата на Столична община.