Николай Колев: Живея извън книгите, колкото и ценни да са ми те

2021-03-20

Николай Колев е дългожеланият ни гост в рубриката "Октаново число Култура", чийто арсенал от познания, умения и интереси изстрелват мисълта в хиляди посоки. Познаваме го от ефира на Българската национална телевизия, където по различно време води или продуцира предаванията "Библиотеката", "Култура.бг", както и техните предшественици на екрана.

Отвъд журналист и продуцент обаче Николай също е философ, културолог, преподавател и притежател на най-голямата колеция на стендови модели от Северноафриканския фронт на Втората световна война у нас. И колкото и да са много всички тези "идентичности" те отново не могат да обхванат палитрата на личността му. Това потвърждава и разговорът с него, който можете да прочетете на страниците на Uspelite.bg тук

фотокредит: личен архив

 

    

Публикацията е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за нейното съдържание се носи от Културна фондация А25 и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Тя е част от проекта "Културен имунитет А25", който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7315 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на Културна фондация А25.