Когато вашият проект отговаря на целите и не противоречи на принципите на организацията, А25 може да ви бъде полезна с:

  • Подпомагане на мениджърска, административна и техническа работа по отделни сегменти или цял ваш проект;
  • Планиране и организиране на еднократни събития с различен мащаб - семинари, обучения, уъркшопи, конференции, публични дебати, акции и други форуми;
  • Планиране и осъществяване на специфични дейности по популяризиране на културни продукти;
  • Подпомагане на изследователска работа.

Ако се чудите дали можем да сме си полезни  - изпратете ни запитване с възможно най-подробни параметри на заданието и ние ще Ви дадем бърз отговор с конкретни предложения!